TIETOSUOJASELOSTEET

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

ER-Pakkaus Oy:n tietosuojaselosteetLuotettava toimija, D-Fence​​​​​​​

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.
Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

ER-Pakkaus Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

 Asiakasrekisteri

 Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

 Verkkovierailurekisteri