Ympäristön merkitys ER-Pakkauksen arjessa

vihreät arvot käytännössä

ER-Pakkauksen tuotannossa käyttämät materiaalit valitan asiakkaan kanssa yhdessä, käyttötarkoituksen mukaan. Yleisesti käytössämme olevat materiaalit ovat tarkoin valikoituja kullekin asettamiamme laatu-, tuoteturvallisuus- ja ympäristövaatimukset vastaavia tuotantoprosessiemme raaka-aineita. Tämä sama toistuu niin kartonkien ja aaltopahvien, kuin painovärien, liimojen ja lakkojen tai muiden pinnoiteaineiden kanssa.

Tuotteiden ja niiden valmistusmateriaalien jäljitettävyys ulottuu pisimmillään käsissäsi olevasta pakkauksesta metsään, jossa kasvoi puu, josta tehtiin sellua ja sellusta kartonkia. ER-Pakkauksella osataan siis tehdä laadukaaita, vaikkapa elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen soveltuvia pakkauksia ympäristöä kunnioittaen.    

Tuotannossa syntyvän ylijäämäkartongin ER-Pakkauksella rouhitaan polttojakeeksi, jota hyödynnetään kiinteistön lämmitysjärjestelmän polttoaineena. Näin vähennämme oleellisesti lämmitysöljyn käyttöä, sekä kartonkijätteen ja öljyn kuljetuksista johtuvaa ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Lämmitysjakeeksi kelpaamaton materiaali lajitellaan tarkoin ja kierrätetään muun teollisuuden hyötykäyttöön.